OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Secumat® 3D mreže za sprečavanje erozije

Secumat® 3D mreže za sprečavanje erozije, čini UV stabilna, ekstrudirana trodimenzionalna mreža koja je otporna na dejstvo bioloških i hemijskih agenasa. Ovako formirana trodimenzionalna struktura mreže, redukuje udarnu silu vode koja direktno pada na nju i omogućava izuzetno visok stepen protoka vode u svim pravcima, enemogućavajući spiranje nasutog materijala.

Trodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije

Trodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije

Secumat® 3D mreže za sprečavanje erozije, čini UV stabilna, ekstrudirana trodimenzionalna mreža koja je otporna na dejstvo bioloških i hemijskih agenasa.
Ovako formirana trodimenzionalna struktura mreže, redukuje udarnu silu vode koja direktno pada na nju i omogućava izuzetno visok stepen protoka vode u svim pravcima, onemogućavajući spiranje nasutog materijala.

Trodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije

Secumat® 3D mreže za sprečavanje erozije, prave se i u kombinaciji sa separaciono – filtracionim geotekstilima Secutex® ili sa geomrežama Secugrid® i u zavisnosti od objekata gde se ugrađuju, primenjuju se u nekoj od tri navedene verzije.
Pod uticajem jakih kiša, na kosinama na kojima je ugrađen, Secumat® sprečavanje eroziju i narušavanje konstrukcije nasute površine, na primer, kod izgradnje nasipa za puteve ili železnice. Kada je ugrađen na kosine korita reka, kanala i različitih vodenih puteva, Secumat® sprečava negativan uticaj protoka velike vodene mase i odnošenje materijala od kog je formirana obala, omogućavajući brz rast zasejane vegetacije.

Trodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije

Veoma se jednostavno i brzo ugrađuje i za razliku od konvencionalnog nasipanja humusnog sloja koji ima debljinu i vise desetina centimetara, na Secumat® je dovoljno nasuti samo nekoliko centimetara humusnog materijala, gde se nakon izrastanja zasejane vegetacije, cela konstrukcija veoma jednostavno održava.

Trodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije - Geoćelije

Secumat® geoćelije, se primenjuju kod objekata na kojima je neophodno nasipanje većih debljina humusnog materijala i njihova uloga i primena je u potpunosti ista kao što je primena Secumat® 3D mreže za sprečavanje erozije.
Razlika je isključivo u tome što se Secumat® geoćelije isporučuju u obliku kompaktiranih traka koje se zatim razvlače, formira se trodimenzionalna struktura u obliku perforiranih džepova i nakon toga se nasipaju humusnim materijalom.

Trodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije - Juta Coco platno

Secumat® Green Jute i Secumat® Green Coco, su posebna podgrupa Secumat® porodice materijala koje se koriste za zaštitu od erozije.

Trodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije - Juta Coco platnoTrodimenzionalne mreže za sprečavanje erozije - Juta Coco platno

To su potpuno biodegradabilna jutena i kokos platna koja se koriste na kosinama različitih nagiba i na mestima gde razvoj vegetacije ne zahteva period duži od 12 meseci.