OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Zaštita od erozije

Primena geosintetičkih sistema kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ za zaštitu od erozije za rezultat ima eliminaciju erozionih procesa koji negativno utiču na stabilnost i funkcionalnost konstrukcija koje su ovim procesima izložene, ujedno donoseći jasne finansijske benefite.

Zaštita od erozije

Primer ugrađenog sistema za zaštitu od erozije

Primena geosintetičkih sistema kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ za zaštitu od erozije za rezultat ima eliminaciju erozionih procesa koji negativno utiču na stabilnost i funkcionalnost konstrukcija koje su ovim procesima izložene, ujedno donoseći jasne finansijske benefite.

Primer ugrađenog sistema za zaštitu od erozije

U gusto naseljenim i predelima opterećenim velikim brojem saobraćajnica i građevinskih konstrukcija različitih namena, nekontrolisani erozioni procesi predstavljaju ozbiljnu pretnju, koja je dodatno intenzivirana aktuelnim klimatskim promenama, ekstremnim vremenskim uslovima i širokom eksploatacijom zemlje koja za rezultat ima brojne negativne uticaje na ljude i đivotnu sredinu.

Primer ugrađenog sistema za zaštitu od erozije

Antierozioni geosintetički sistemi kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ efikasno eliminišu navedne uticaje, brzo se instaliraju i imaju široko polje primena, gde su posebno naglašene primene:

  • Zaštita prirodnih ili konstruisanih kosina od procesa erozije
  • Zaštita obala kanala i korita reka od procesa erozije