OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Sprečavanje erozije

Trodimenzionalne statičke strukture 3D mreže Secumat® uspešno preveniraju odnošenje čestica nasutog materijala pod uticajem vode i vetra.

Sprečavanje erozije

Erozioni procesi na kosinama mogu uspešno biti sprečeni upotrebom trodimenzionalnih mrežnih struktura koje predstavljaju Secumat® 3D mreže, naročito tokom perioda vegetacije, sobzirom da se zemljani material koji se nasipa na trodimenzionalne statičke strukture 3D mreže Secumat®, čvrsto vezuje za njene filamente i ostaje na mestu gde je nasut, otporan na ispiranje vodom koja pada na njega.

3D mreže za sprečavanje površinske erozije
3D mreže za sprečavanje površinske erozije

Trodimenzionalne statičke strukture 3D mreže Secumat® uspešno preveniraju odnošenje čestica nasutog materijala pod uticajem vode i vetra.

Pored toga, trava koja se ukorenjuje u ove trodimenzionalne statičke strukture, dodatno pojačava ovaj efekat sprečavanja odnošenja nasutog materijala i obezbeđuje stabilnu i zaštićenu kosinu.
Secumat®

3D mreže za sprečavanje površinske erozije
Primer sa objekta ugrađene 3D mreže za sprečavanje površinske erozije Primer sa objekta ugrađene 3D mreže za sprečavanje površinske erozije