OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Drenaža putnih konstrukcija

Kontrolisana drenaža vode putnih konstrukcija upotrebom geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ vrši se, pre svega, implementacijom drenažnih geokompozita Secudrain®, koji mogu biti kombinovani i sa drugim geosintetičkim materijalima u cilju postizanja pune projektovane eksploatacione funkcije putne konstrukcije koja se gradi.

Drenaža putnih konstrukcija

Primer ugradnje drenažnog geokompozita na kosini potpornog zida

Kontrolisana drenaža vode putnih konstrukcija upotrebom geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ vrši se, pre svega, implementacijom drenažnih geokompozita Secudrain®, koji mogu biti kombinovani i sa drugim geosintetičkim materijalima u cilju postizanja pune projektovane eksploatacione funkcije putne konstrukcije koja se gradi.

Drenaža putnih konstrukcija

Drenažni geokompozitni sistemi Secudrain® minimalizuju hidrostatički pritisak na putne konstrukcije na objektima gde je primenjena funkcija zaptivanja, kao što su kosine ugrožene delovanjem vodnih plavnih talasa u zoni plavljenja, povećavajući time bezbednost i trajnost njihove eksploatacije.
Pored toga, uz drenažnu funkciju, usled svoje veoma otporne i robusne strukture, mogu obavljati i kombinovanu funkciju zaštite hidroizolacionog sistema od potencijalnih mehaničkih oštećenja usled nasipanja materijala različitih granulacija i tipova.

Primer ugradnje drenažnog geokompozita u rovu cevovoda

Drenažni geokompozitni sistemi Secudrain® uspešno zamenjuju upotrebu šljunka i kamena na svim objektima gde se ugrađuju, omogućavajući jasne tehničke i finansijske benefite.
Implementacija drenažnih geokompozitnih sistema Secudrain® ogleda se kroz njihove funkcije:

  • Drenaža
  • Filtracija
  • Zaštita
  • Otpornost na mehanička oštećenja
  • Brza i jednostavna ugradnja