OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Deponije

Bezbedna izgradnja, odlaganje i rukovanje svim tipovima otpada, zahteva dobro poznavanje zakonske regulative koja definiše ovu vrstu posla. Geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ striktno su usklađeni sa svim važećim zakonskim regulativama iz celog sveta, koje se odnose na ovu vrstu posla, proizvedeni su najsavremenijim tehnološkim procesima i poseduju najviši nivo kvaliteta.

Deponije

Bezbedna izgradnja, odlaganje i rukovanje svim tipovima otpada, zahteva dobro poznavanje zakonske regulative koja definiše ovu vrstu posla. Geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ striktno su usklađeni sa svim važećim zakonskim regulativama iz celog sveta, koje se odnose na ovu vrstu posla, proizvedeni su najsavremenijim tehnološkim procesima i poseduju najviši nivo kvaliteta. ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ geosintetički materijali i tehnička rešenja, primenjuju se u svim fazama realizacije izgradnje deponija za odlaganje svih tipova otpada, počevši od planiranja, preko projektovanja, izgradnje i eksploatacije deponije, bilo da je u pitanju formiranje tela nove deponije ili sanacija i zatvaranje postojeće deponije.
Svi geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, nakon ugradnje, na deponiji obezbeđuju punu zaštitu od kontaminenata koji mogu imati različite i brojne negativne uticaje na životnu sredinu. Funkcija geosintetičkih sistema za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ omogućavaju zaptivanje, zaštitu, filtraciju, separaciju, drenažu, ojačanje,….itd, kao i otpornost na korozivne, flamabilne i toksične supstance. Upotreba ovih geosintetičkih sistema omogućava značajne finansijske i tehničke uštede i unapređenja prilikom procesa izgradnje, kao i efikasnu upotrebu lokalnih zemljanih materijala.
Implementacija geosintetičkih sistema za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ ogleda se kroz:

  • Striktnu usaglašenost sa svim važećim zakonskim regulativama koje definišu upotrebu geosintetičkih materijala na deponijama svih tipova otpada
  • Izgradnju tela novih deponija svih tipova otpada
  • Izgradnju prelaznih sistema na deponijama svih tipova otpada
  • Zatvaranje i sanaciju deponija svih tipova otpada
  • Rekultivaciju deponijskih objekata