OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Poljoprivreda

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, nije moguće postizanje velikih prinosa bez obezbeđivanja kontinuiranog procesa navodnjavanja, koje vremenom postaje ključni faktor uspeha o ovoj grani privrede.

Poljoprivreda

IUgradnja geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® i HDPE geomembrana Carbofol®

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, nije moguće postizanje velikih prinosa bez obezbeđivanja kontinuiranog procesa navodnjavanja, koje vremenom postaje ključni faktor uspeha o ovoj grani privrede.
Imajući u vidu da nije moguće uvek i na svakom mestu imati dostupne prirodne dotoke velikih količina vode za melioracione procese, potrebno je izraditi odgovarajuća tehnička rešenja kojima će se omogućiti kontinuirana dostupnost vode u realnom vremenu.

IUgradnja geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® i HDPE geomembrana Carbofol®

Imajući u vidu ograničavajuće faktore koji uslovljavaju gradnju akumulacionih jezera i melioracionih kanala na lokacijama koje nisu geološki pogodne za njihovu realizaciju, potrebno je izvršiti njihovo adekvatno izolovanje u cilju sprečavanja gubitaka vode koja je u ovom slučaju dragocena.

Ugradnja geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® i HDPE geomembrana Carbofol®

Izgradnja ribnjaka kao prirodnih eko sistema, jeste još jedan dobar primer implementacije geosintetičkih sistema kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, koji nalazi primenu u poljoprivredi, ali i u turizmu.
U prethodno opisane svrhe, implementiraju se tehnička rešenja kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ koja podrazumevaju ugradnju geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® i HDPE geomembrana Carbofol®, koje imaju ulogu da izvrše zaptivanje ribnjaka, akumulacionih jezera ili melioracionih kanala, kao i netkanih geotekstila Secutex®, čija je uloga da zaštite ugrađeni hidroizolacioni sistem.
Primena ovih tehničkih rešenja garantuje trajno, bezbedno i efikasno snabdevanje vodom.

IUgradnja geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® i HDPE geomembrana Carbofol® IUgradnja geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® i HDPE geomembrana Carbofol® IUgradnja geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® i HDPE geomembrana Carbofol®