OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Elementi za drenažu nasutih konstrukcija

Za ovu primenu se koriste drenažni geokompoziti iz grupe Secudrain®.

Elementi za drenažu nasutih konstrukcija

Crtež sa ucrtanom zelenom pozicijom

Za ovu primenu se koriste drenažni geokompoziti iz grupe Secudrain®.

Drenaža nasutih konstrukcija