OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Izgradnja cevovoda

Prilikom projektovanja i izgradnje cevovoda svih tipova i namena, bilo da su to transportni ili drenažni sistemi, geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ uspešno se primenjuju u različitim pozicijama, kao što su...

Izgradnja cevovoda

Primer ugradnje HDPE geomembrana za izolovanje rova cevovoda Primer ugradnje HDPE geomembrana za izolovanje rova cevovoda

Prilikom projektovanja i izgradnje cevovoda svih tipova i namena, bilo da su to transportni ili drenažni sistemi, geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ uspešno se primenjuju u različitim pozicijama, kao što su:

Primer ugradnje geokompozita za stabilizaciju rova cevovoda Primer ugradnje geotekstila za separaciju u rovu cevovoda
  • Zaštita cevovoda od različitih spoljašnjih uticaja, pre svega od različitih materijala koji se nasipaju preko cevovoda, implementacijom različitih tipova netkanih geotekstila Secutex® čija je uloga da zaštite cevovod od oštećenja
  • Omogućavanje neometane funkcije drenaže, implementacijom različitih tipova netkanih geotekstila Secutex®čija je uloga da svojim dejstvom omoguće neometan protok vode i onemoguće zapušavanje drenažnih otvora cevovoda
  • Ojačanje, stabilizacija i povećenje nosivosti strukture rovova u koje se polažu cevovodi, implementacijom geomreža Secugrid® i geokompozita Combigrid® u cilju njihove bezbedne i trajne eksploatacije
  • Izolovanje strukture rovova u koje se polažu cevovodi, HDPE geomembranama Carbofol® i geosintetičkim bentonitnim folijama Bentofix® u cilju zaštite zemljišta i podzemnih voda od potencijalne kontaminacije usled mogućih havarijskih procurivanja