OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Elementi zaštite slojeva geosintetičke bentonitne folije i HDPE geomembrane instaliranih unutar železničke konstrukcije

Za ovu primenu se koriste specijalni zaštitni netkani geotekstili iz grupe Secutex®.

Elementi zaštite slojeva geosintetičke bentonitne folije i HDPE geomembrane instaliranih unutar železničke konstrukcije

Crtež sa ucrtanom zelenom pozicijom

Za ovu primenu se koriste specijalni zaštitni netkani geotekstili iz grupe Secutex®.

Elementi zaštite slojeva geosintetičke bentonitne folije i HDPE geomembrane