OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Izgradnja hidroenergetskih objekata

Hidropotencijal generiše oko 17% svetske električne energije i čini oko 70% globalne energije dobijene iz obnovljivih izvora. Kanali, brane, akumulacije, pumpne stanice i druge inženjerske konstrukcije su deo velike hidroenergetske infrastrukture u kojoj geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ imaju važnu ulogu.

Izgradnja hidroenergetskih objekata

Slika poprečnog preseka kanala

Hidropotencijal generiše oko 17% svetske električne energije i čini oko 70% globalne energije dobijene iz obnovljivih izvora. Kanali, brane, akumulacije, pumpne stanice i druge inženjerske konstrukcije su deo velike hidroenergetske infrastrukture u kojoj geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ imaju važnu ulogu.
Naročito su prisutni u rehabilitaciji zastarelih hidroenergetskih objekata, gde značajno umanjuju troškove njihove izgradnje, kao i potrebe za njihovim skupim i dugotrajnim održavanjem.

Primer ugradnje na kanalu za hidroelektranu

Pored toga, vrše zaptivanje akumulacionih jezera (HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije Bentofix®) i sprečavaju gubitke vode u njima.
Kod izgradnje brana, geosintetički materijali uspešno vrše supstituciju skupih potpornih betonskih konstrukcija, upotrebom geomreža Secugrid® i geokompozita Combigrid®, sve u okviru tehničkih rešenja koja implementiraju NAUE M3 potporne sisteme.