OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Gradnja sa nama je zasnovana na održivoj osnovi, bezbedna, trajna i uvek sa najvišim stepenom kvaliteta.

Naše poslovanje u Republici Srbiji je koncipirano tako da nabavljamo, isporučujemo, pružamo tehničku podršku i ugrađujemo sve geosintetičke materijale koji se ugrađuju prilikom izvođenja najrazličitijih projekata, pružamo usluge inženjeringa na osnovu bogatih iskustava iz celog sveta, od projektovanja do izvođenja, kao i da sa brojnim timom inženjera kompanije ‘’NAUE GmbH & Co. KG’’ rešavamo raznovrsne projektno – tehničke zadatke i izvođačke poslove za koje dajemo i garancije.

Naša misija

Gradnja sa nama je zasnovana na održivoj osnovi, bezbedna, trajna i uvek sa najvišim stepenom kvaliteta.
Mi smo pouzdan poslovni partner na koga se uvek možete osloniti i uvek očekivati najbolja tehnička rešenja.

Opticus - Zastupnik geosintetičkih materijala
Opticus - Efikasnost

Efikasnost da brzo i kvalitetno omogućimo realizaciju projekata u kojima učestvujemo, da obezbedimo planirano vreme i dinamiku realizacije, kao i da svojim znanjem i primenjenim iskustvima osmislimo alternativna konstrukciona tehnička rešenja koja rezultiraju smanjenjem troškova gradnje i zaštitom resursa.

Progres pionirskih tehničkih rešenja pri projektovanju i izgradnji i njihovoj primeni kroz najnaprednija geotehnička rešenja zasnovana na velikom broju različitih razvijenih scenarija.

Opticus - Progres
Opticus - Posvećenost

Posvećenost da uz sve svoje poslovne partnere stojimo svojom stručnošću, znanjem i bogatim dugogodišnjim iskustvom, kao i da ih u potpunosti podržavamo kroz sve faze realizacije projekata, od faze planiranja i projektovanja do faze izvođenja, obezbeđujući optimizaciju planiranja i izgradnje prilagođavajući ih svakom specifičnom projektu.