OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Elementi zaptivanja unutar železničke konstrukcije – HDPE geomembrana

Za ovu primenu se koriste HDPE geomembrane iz grupe Carbofol®.

Elementi zaptivanja unutar železničke konstrukcije – HDPE geomembrana

Crtež sa ucrtanom zelenom pozicijom

Za ovu primenu se koriste HDPE geomembrane iz grupe Carbofol®.

Elementi zaptivanja unutar železničke konstrukcije – HDPE geomembrana