OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Rudarstvo

Tehnička rešenja koja uključuju geosintetičke sisteme kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ primenjuju se prilikom planiranja, projektovanja i izgradnje pristupnih saobraćajnica, otvaranja novih i zatvaranja i rekultivacije starih rudarskih deponijskih prostora, evaporacionih pondova, pondova za ispiranje, formiranja jalovišta,…

Rudarstvo

Geosintetički sistemi kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ omogućavaju optimizaciju procesa i povećanje efikasnosti gotovo svih rudarskih projekata u kojima se primenjuju. Tehnička rešenja koja uključuju geosintetičke sisteme kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ primenjuju se prilikom planiranja, projektovanja i izgradnje pristupnih saobraćajnica, otvaranja novih i zatvaranja i rekultivacije starih rudarskih deponijskih prostora, evaporacionih pondova, pondova za ispiranje, formiranja jalovišta,… Geosintetički sistemi kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ imaju povoljan uticaj na ekonomičnost i optimizaciju procesa ekstrakcije i vrednih resursa kao što su ugalj, zlato, srebro, litijum, bakar, nikl, cink, olovo,..., kao i da garantovano pozitivno utiču na održivost separacije otpada koji prate ove tehnološke procese.