OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Zaštita kosina kanala

Tekuća voda predstavlja veliki izazov za kanalske konstrukcije u pogledu njenih negativnih uticaja na telo konstrukcije. Pre svega u smislu erozionih procesa na dnu i bočnim stranama kanala, oko baza mostovskih konstrukcija i pilona, spiranja infrastrukture, ali i pogledu oštećenja sedimenata.

Zaštita kosina kanala

Slika poprečnog preseka kanala
Primer ugradnje na kosinu korita reke uz mostovsku konstrukciju

Tekuća voda predstavlja veliki izazov za kanalske konstrukcije u pogledu njenih negativnih uticaja na telo konstrukcije.
Pre svega u smislu erozionih procesa na dnu i bočnim stranama kanala, oko baza mostovskih konstrukcija i pilona, spiranja infrastrukture, ali i pogledu oštećenja sedimenata.
Postoje brojni geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ čija je uloga da spreče negativne uticaje vode na kanale i uopšte hidrotehničke objekte.

Primer ugradnje na kosinu korita reke uz mostovsku konstrukciju

U skladu sa opredeljenim tehničkim funkcijama, geosintetički materijali vrše stabilizaciju korita kanala, njegovo ojačanje (geomreže Secugrid® i geokompoziti Combigrid®), zaptivanje (HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije Bentofix®), zaštitu, separaciju, filtraciju različitih slojeva materijala (netkani geotekstili Secutex®) od kojih je kanalska konstrukcija sastavljena, drenažu (drenažni geokompoziti Secudrain®) sprečavanje erozionih procesa (3D mreže za zaštitu od erozije Secumat®),…i sl.

Primer ugradnje na kosinu korita reke uz mostovsku konstrukciju

Geokontejneri Soft Rock® sprečavaju jake erozione procese i svojom brzom i efikasnom ugradnjom omogućavaju brzo vraćanje oštećenih vodotokova u njihovu funkciju.