OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Niskogradnja

U niskogradnji, geosintetički materijali predstavljaju jedne od ključnih komponenti za uspešno izvođenje i funkcionisanje izgrađenih objekata, bilo da govorimo o putogranji i izgradnji putne infrastrukture, izgradnji železnica i železničke infrastrukture...

Niskogradnja

U niskogradnji, geosintetički materijali predstavljaju jedne od ključnih komponenti za uspešno izvođenje i funkcionisanje izgrađenih objekata, bilo da govorimo o putogranji i izgradnji putne infrastrukture, izgradnji železnica i železničke infrastrukture, cevovodima za transport različitih materija, gradnji na slabonosivim podlogama, drenažnim strukturama, potpornim konstrukcijama, stabilizaciji kosina,…. i sl.