OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Čvrsto verujemo u održivost geotehničkih rešenja uz primenu geosintetičkih materijala.

Geosintetički materijali Nemačke kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ poseduju ekološke sertifikate koji pokazuju njihove pozitivne efekte na zaštitu životne sredine sa posebnim osvrtom na liniju biorazgradivih geosintetičkih materijala, kao i smanjenje energetskih bilansa uz manju emisiju štetnih zračenja.

Održivost

Opticus - Održivost

Čvrsto verujemo u održivost geotehničkih rešenja uz primenu geosintetičkih materijala u svim oblastima gradnje kroz implementaciju brojnih inovacija u kojima preuzimamo aktivnu ulogu čuvajući pri tome životnu sredinu.
Geosintetički materijali Nemačke kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ poseduju ekološke sertifikate koji pokazuju njihove pozitivne efekte na zaštitu životne sredine sa posebnim osvrtom na liniju biorazgradivih geosintetičkih materijala, kao i smanjenje energetskih bilansa uz manju emisiju štetnih zračenja.