OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Posebnu pažnju poklanjamo implementaciji i unapređenju integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001 i ISO 14001.

Godinama unazad, posebnu pažnju poklanjamo implementaciji i unapređenju integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001 i ISO 14001 kroz koje našim partnerima u kontinuitetu dokazujemo pouzdanost saradnje sa nama.

Kvalitet

Godinama unazad, posebnu pažnju poklanjamo implementaciji i unapređenju integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001 i ISO 14001 kroz koje našim partnerima u kontinuitetu dokazujemo pouzdanost saradnje sa nama.

Opticus - SertifikatOpticus - Sertifikat