OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Pristupne saobraćajnice i druge geotehničke strukture

U današnje vreme, rudnici predstavljaju prave male gradove, za čije su neometano funkcionisanje neophodni putevi, snabdevanje vodom, napajanje energijom, zbrinjavanje otpada, bezbednost, izgradnja stambenih kapaciteta, obezbeđivanje hrane,…itd.

Pristupne saobraćajnice i druge geotehničke strukture

U današnje vreme, rudnici predstavljaju prave male gradove, za čije su neometano funkcionisanje neophodni putevi, snabdevanje vodom, napajanje energijom, zbrinjavanje otpada, bezbednost, izgradnja stambenih kapaciteta, obezbeđivanje hrane,…itd.

Pristupne saobraćajnice i druge geotehničke strukture

Pristupne saobraćajnice su posebno važne za neometano i kontinuirano funkcionisanje rudničkih kompleksa, kako za dovoženje, tako i za odvoženje različitih materijala.
Svako odlaganje pristupa vozila rudničkim kompleksima, može dovesti do velikih i neplaniranih troškova, što u slučaju kontinuiranog dešavanja, dovodi u pitanje isplativost eksploatacije iz ugla investitora.
Masivna mehanizacija koja se upotrebljava u današnje vreme prilikom eksploatacije rudnika, zahteva saobraćajnice sa ekstremno velikom nosivošću, stabilnošču i otpornošću na ekstremna optrerećenja, koja su kod nekih teških vozila težine i preko 100 tona.

Pristupne saobraćajnice i druge geotehničke strukture

Ove saobraćajnice moraju da izdržavaju kontinuirane cikluse aktivnog ponavljanja prelazaka teške mehanizacije natovarene veoma teškim tovarima, tokom dugog niza godina eksploatacije rudnika.
Geokompoziti Combigrid®, predstavljaju geosintetičke materijale koji u jednom jedinstvenom materijalu kombinuju elemente ojačanja, povećanja nosivosti i stabilizacije konstrukcije (geomrežu Secugrid®) i elemente filtracije i separacije materijala različitih granulacija (netkani geotekstil Secutex®), gde je komponenta geotekstila neraskidivo integrisana u komponentu geomreže.
Njihovom primenom se omogućava kontinuirana i neometana upotreba rudničkih saobraćajnica u svim, pa i najzahtevnijim vremenskim uslovima.

Pristupne saobraćajnice i druge geotehničke strukture

Pored geokompozita Combigrid®, mogu se i odvojeno upotrebljavati geomreže Secugrid® i geotekstili Secutex®, u cilju postizanja zahtevane nosivosti, ojačanja i stabilnosti konstrukcija, koje predstavljaju platforme za kretanje teške opreme, u vidu kranova i sličnih tipova teške mehanizacije koja se svakodnevno upotrebljava prilikom eksploatacije rudnika.
Implementacija geokompozita Combigrid® i geomreža Secugrid® omogućava formiranje ojačanih i veoma robusnih i otpornih saobraćanica i različitih potpornih konstrukcija, gde ovi geosintetički materijali pokazuju svoju najvažniju osobinu tokom procesa eksploatacija, a to je izuzetno velika nosivost pri izuzetno niskom stepenu elongacije.
Sve ovo rezultuje efikasnim, bezbednim i trajnim konstrukcijama u koje su navedeni geosintetički materijali ugrađeni.

Pristupne saobraćajnice i druge geotehničke strukture