OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Video

Ovde možete pogledati brojne primere implementacije geosintetičkih materijala nemačke kompanije "NAUE GmbH & Co.KG" u video formatu.

Video

Geomreže Secugrid® HS – Pristupne saobraćajnice na drugoj najvećoj evropskoj raskrsnici vodnih puteva

Deponije – Zatvaranje i rekultivacija starih deponija

Tuneli - Sistemi za zaptivanje i izolaciju

Izgradnja aerodroma – Uloga i primene geosintetičkih materijala

Sistemi za izgradnju potpornih konstrukcija

Barijerni sistemi za formiranje peščanih plaža

Hdroinženjering – Zaptivanje gradskih vodokanala geosintetičkim materijalima kompanije NAUE

Deponije – Zaptivanje geosintetičkim materijalima kompanije NAUE

Hidroinženjering – Remedijacija hidrograđevinskih objekata na bivšim rudarskim kopovima

Hidroenergetski objekti – primena geosintetičkih materijala kompanije NAUE

NAUE geosintetički materijali – primene na različitim tipovima objekata

Deponije – Izgradnja potpornih konstrukcija kao značajnog dela deponije

Tuneli – Izgradnja i zaptivanje tunelskih konstrukcija sa integrisanim injekcionim sistemom, pri visokom hidrostatičkom pritisku

Hidroinženjering – Rehabilitacija i rekonstrukcija vodokanala

Ojačane konstrukcije – Ojačanje nasutih konstrukcija za zaštitu od odrona primenom geosintetičkih materijala kompanije NAUE

Zaštita od poplava – Upotreba geosintetičkih bentonitnih folija (GCL) Bentofix®

Zaštita od poplava – Rehabilitacija i rekonstrukcija obaloutvrda i nasipa

Izgradnja nasipa sa mogućnošću migracije riba

Izgradnja puteva – Izgradnja ojačanih potpornih i nasutih konstrukcija

Izrada složenih tehničkih rešenja pri projektovanju i izgradnji različitih tipova objekata – Ekonomično, bezbedno i efikasno

Geomreže Secugrid – Testiranja realnih sistema

Zaštita obala primenom NAUE geosintetičkih materijala H

NAUE Soft Rock Sistem – Zaštita obala

Hidroenergetski objekti – Zaptivanje i rehabilitacija akumulacionih jezera