OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Ojačanje / Povećanje nosivosti / Stabilizacija

Geomreže Secugrid® i geokompoziti Combigrid® se upotrebljavaju kod različitih tipova potpornih i nasutih konstrukcija po principu ‘’ojačanog/stabilizovanog tla’’ u uslovima podtla sa veoma lošim karakteristikama nosivosti, menjajući na taj način veoma skupe građevinske zahvate zamene tla i sl.
Geosintetički materijali koji čine funkciju ojačanja, povećanja nosivosti i stabilizacije konstrukcije su geomreže Secugrid® i geokompoziti Combigrid®.

Ojačanje / Povećanje nosivosti / Stabilizacija

Ojačanje / Povećanje nosivosti / Stabilizacija

Geomreže Secugrid® i geokompoziti Combigrid® generišu momentalan transfer sila bez istezanja konstrukcije, pri čemu se postižu izuzetno visoke vrednosti nosivosti pri veoma niskim stepenima elongacije.

Ojačanje / Povećanje nosivosti / Stabilizacija

Geokompoziti Combigrid® predstavljaju kompozitne materijale koje čine dva elementa, element ojačana/nosivosti/stabilizacije geomreža Secugrid® i element filtracije/separacije/dodatnog ojačanja geotekstil Secutex®.

Ojačanje / Povećanje nosivosti / Stabilizacija

Geomreže Secugrid® i geokompoziti Combigrid® se upotrebljavaju kod različitih tipova potpornih i nasutih konstrukcija po principu ‘’ojačanog/stabilizovanog tla’’ u uslovima podtla sa veoma lošim karakteristikama nosivosti, menjajući na taj način veoma skupe građevinske zahvate zamene tla i sl.
Secugrid®
Combigrid®

Ugrađene Geomreže Ugrađene Geomreže Ugrađena bentonitna folija Ugrađena bentonitna folija