OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Gradnja sa nama je zasnovana na održivoj osnovi, bezbedna, trajna i uvek sa najvišim stepenom kvaliteta.

Naše poslovanje u Republici Srbiji je koncipirano tako da nabavljamo, isporučujemo, pružamo tehničku podršku i ugrađujemo sve geosintetičke materijale koji se ugrađuju prilikom izvođenja najrazličitijih projekata, pružamo usluge inženjeringa na osnovu bogatih iskustava iz celog sveta, od projektovanja do izvođenja, kao i da sa brojnim timom inženjera kompanije ‘’NAUE GmbH & Co. KG’’ rešavamo raznovrsne projektno – tehničke zadatke i izvođačke poslove za koje dajemo i garancije.

O nama

Kompanija „OPTICUS“ je dugogodišnji ekskluzivni zastupnik za područje Republike Srbije nemačkog proizvođača geosintetičkih materijala „NAUE GmbH & Co.KG“.

Nemačka kompanija „NAUE GmbH & Co.KG“ je svetski lider u proizvodnji geosintetičkih materijala koji imaju primenu pri realizaciji projekata koji se odnose na izgradnju puteva i putne infrastrukture,železnica i železničke infrastrukture, tunela, aerodroma, za povećanje nosivosti, ojačanje i stabilizaciju slabo nosivog tla kod izgradnje putnih i železničkih konstrukcija, izgradnje deponija za odlaganje svih tipova otpadnih materija, akumulacionih jezera, brana, obaloutvrda, odbrambenih nasipa, mostova, izmeštanja rečnih korita i regulacije vodotokova, u rudnicima, industrijskim kompleksima, za drenažu, filtraciju, separaciju, kod izgradnje cevovoda, vetroparkova i infrastrukture obnovljivih izvora energije, zaštitu zemljišta od erozije, kao i specijalnu hidroizolaciju u visokogradnji za zaštitu podzemnih betonskih konstrukcija.

Nemačka kompanija „NAUE GmbH & Co.KG“ je vodeći i danas jedini proizvođač svih tipova geosintetičkih materijala koji se ugrađuju u različite objekte u oblastima niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.

Time se izlazi u susret i najzahtevnijim projektnim zadacima koji se postavljaju pred nas dugi niz godina.

Naše poslovanje u Republici Srbiji je koncipirano tako da nabavljamo, isporučujemo, pružamo tehničku podršku i ugrađujemo sve geosintetičke materijale koji se ugrađuju prilikom izvođenja najrazličitijih projekata, pružamo usluge inženjeringa na osnovu bogatih iskustava iz celog sveta, od projektovanja do izvođenja, kao i da sa brojnim timom inženjera kompanije „NAUE GmbH & Co. KG“ rešavamo raznovrsne projektno – tehničke zadatke i izvođačke poslove za koje dajemo i garancije.