OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Drenaža građevinskih konstrukcija

Kontrolisana drenaža vode i gasova građevinskih konstrukcija upotrebom geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ vrši se, pre svega, implementacijom drenažnih geokompozita Secudrain®, koji mogu biti kombinovani i sa drugim geosintetičkim materijalima u cilju postizanja pune projektovane eksploatacione funkcije objekta koji se gradi.

Drenaža građevinskih konstrukcija

Primer ugradnje drenažnog geokompozita na deponiji

Kontrolisana drenaža vode i gasova građevinskih konstrukcija upotrebom geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ vrši se, pre svega, implementacijom drenažnih geokompozita Secudrain®, koji mogu biti kombinovani i sa drugim geosintetičkim materijalima u cilju postizanja pune projektovane eksploatacione funkcije objekta koji se gradi.

Primer ugradnje drenažnog geokompozita na deponiji

Drenažni geokompozitni sistemi Secudrain® minimalizuju hidrostatički pritisak na građevinske konstrukcije na objektima gde je ključna funkcija zaptivanja, kao što su deponije i konstrukcije za tretman otpadnih voda, povećavajući bezbednost njihove eksploatacije.

Primer ugradnje drenažnog geokompozita na deponiji

Pored toga, u kombinaciji sa HDPE geomembranama Carbofol® i geosintetičkim bentonitnim folijama Bentofix®, pored drenažne funkcije, usled svoje veoma otporne i robusne strukture, mogu obavljati i kombinovanu funkciju zaštite hidroizolacionog sistema od potencijalnih mehaničkih oštećenja usled nasipanja materijala različitih granulacija i tipova.

Primer ugradnje drenažnog geokompozita na aerodromu

Drenažni geokompozitni sistemi Secudrain® uspešno zamenjuju upotrebu šljunka i kamena na svim objektima gde se ugrađuju, omogućavajući jasne tehničke i finansijske benefite.
Implementacija drenažnih geokompozitnih sistema Secudrain® ogleda se kroz njihove funkcije:

  • Drenaža vode i gasova
  • Filtracija
  • Zaštita
  • Otpornost na mehanička oštećenja
  • Brza i jednostavna ugradnja