OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Elementi ojačanja, stabilizacije i povećanja nosivosti potpornih konstrukcija

Za ovu primenu se koriste multiaksijalne geomreže različitih nosivosti iz grupe Secugrid®.

Elementi ojačanja, stabilizacije i povećanja nosivosti potpornih konstrukcija

Presek potpornog zida sa ucrtanom zelenom pozicijom Presek potpornog zida sa ucrtanom zelenom pozicijom

Za ovu primenu se koriste multiaksijalne geomreže različitih nosivosti iz grupe Secugrid®.

Multiaksijalne geomreže