OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Tuneli

Moderne saobraćajne tunelske konstrukcije se grade tako da imaju projektovani funkcionalni upotrebni vek koji će trajati više od 100 godina. Zbog toga je od velike važnosti da budu trajno i efikasno zaštićene od uticaja penetracije vode kroz kamene strukture.

Tuneli

Presek tunelske cevi®

Moderne saobraćajne tunelske konstrukcije se grade tako da imaju projektovani funkcionalni upotrebni vek koji će trajati više od 100 godina.
Zbog toga je od velike važnosti da budu trajno i efikasno zaštićene od uticaja penetracije vode kroz kamene strukture.
Geosintetički sistemi kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, za zaštitu i trajno izolovanje tunelskih konstrukcija, predstavljaju važan deo tehničkih rešenja koja omogućavaju njihovu neometanu i bezbednu izgradnju i ekspolataciju.
Zbog svega toga, od izuzetne je važnosti obezbediti efikasno i bezbedno tehničko rešenje sa savršeno kompatibilnim geosintetičkim sistemom za obezbeđivanje vodonepropusnosti tunelske konstrukcije.

Tunelske cevi sa ugrađenim HDPE geomembranama

Postoje dva osnovna tipa zaštite tunelskih konstrukcija od prodora vode, kada se tunelska konstrukcija zaptiva u cilju zaštite od prodora vode koja nije pod pritiskom i kada se zaptiva u cilju zaštite od prodora vode koja je pod pritiskom.
U slučaju kada se štiti od vode koja nije pod pritiskom, formira se tzv. ’’kišobranski’’ zaptivni sistem koji podrazumeva upotrebu tunelske HDPE geomembrane Carbofol® debljine 2.0 mm.
Ukoliko se štiti od prodora vode koja je pod pritiskom, formira se tzv. ’’all around’’ sistem zaptivanja tunelske konstrukcije koji podrazumeva zaptivanje cele tunelske konstukcije (360o) HDPE geomembranama Carbofol®.

Tunelske cevi sa ugrađenim HDPE geomembranama

Geosintetički sistemi kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, za zaštitu i trajno izolovanje tunelskih konstrukcija su u potpunosti usklađeni sa svim međunarodnim standardima i propisima koji se odnose na izgradnju i izolovanje ovog tipa građevinskih konstrukcija.

Tunelske cevi sa ugrađenim HDPE geomembranama

Pored HDPE geomembrane Carbofol®, u tehničkim rešenjima koja se odnose na tunelske konstrukcije, primenjuju se i specijalni tipovi geotekstila Secutex® otpornih na izlaganje plamenu i visokim temperaturama, kao i geosintetičkih bentonitnih folija (GCL) Bentofix®, što rezultuje bezbednim i potpuno zaptivenim tunelskim konstrukcijama u kojima su implementirani geosintetički sistemi kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’.