OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Zaštita zemljišta i podzemnih voda

Zaštita zemljišta i podzemnih voda u niskogradnji, pored deponija za odlaganje svih tipova otpada i koje predstavljaju posebnu aplikativnu celinu, prevashodno se odnosi na upotrebu geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ kod izgradnje puteva i prateće putne infrastrukture i izgradnje železnica i prateće železničke infrastrukture.

Zaštita zemljišta i podzemnih voda

Primer ugradnje HDPE geomembrane na autoputu u Nemačkoj

Zaštita zemljišta i podzemnih voda u niskogradnji, pored deponija za odlaganje svih tipova otpada i koje predstavljaju posebnu aplikativnu celinu, prevashodno se odnosi na upotrebu geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ kod izgradnje puteva i prateće putne infrastrukture i izgradnje železnica i prateće železničke infrastrukture.
Veoma često, važne celine saobraćajne infrastrukture jedne države, nalaze se u oblastima u kojima su objekti osetljivi na kontaminaciju potencijalnim kontaminentima sa pomenute infrastrukture.

Primer ugradnje HDPE geomembrane na autoputu u Nemačkoj

To su svakako vodozahvatni objekti i infrastruktura za snabdevanje naseljenih mesta pijaćom vodom, reke, jezera, zaštićena prirodna dobra i slično.
Geosintetički matrijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ koji se upotrebljavaju na pomenutim objektima, pre svega imaju zadatak da obezbede zaptivenost objekta, čime sprečavaju potencijalnu kontaminaciju.
U tu svrhu se pre svega koriste HDPE geomembrane Carbofol®i geosintetičke bentonitne folije Bentofix® koje sprečavaju prodor kontaminenata u zemljište i njihovu migraciju do podzemnih voda.

Primer ugradnje bentonitne folije

Svojom izuzetnom robusnošću, otpornošću na mehanička oštećenja i različite hemijske uticaje, HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije Bentofix® predstavljaju najbolje rešenje za zaštitu zemljišta i podzemnih voda.
U zavisnosti od pozicije objekta gde se ugrađuju, mogu se dodatno zaštititi upotrebom netkanih geotekstila Secutex®.