OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Separacija

Visok stepen kapaciteta elongacije je značajan zbog procesa prilagođavanja penetraciji kamenog agregata strukturi netkanog geotekstila Secutex®. Polimerna vlakna koja čine netkani separacioni geotekstil Secutex®, prilagođavaju se obliku kamena i preveniraju potencijalna oštećenja strukture netkanog geotekstila.

Separacija

Geotekstil

Mehanički iglani netkani geotekstili Secutex® su naročito značajni za ovu funkciju, sobzirom da se zbog svog veoma visokog kapaciteta elongacije, izvanredno prilagođavaju svim tipovima podtla, bilo da su meka ili tvrda.

Geotekstil

Visok stepen kapaciteta elongacije je značajan zbog procesa prilagođavanja penetraciji kamenog agregata strukturi netkanog geotekstila Secutex®.
Polimerna vlakna koja čine netkani separacioni geotekstil Secutex®, prilagođavaju se obliku kamena i preveniraju potencijalna oštećenja strukture netkanog geotekstila.

Geotekstil

Netkani separacioni geotekstili Secutex® odvajaju slojeve različitih granulacija, sprečavajući njihovo međusobno mešanje.
Upotrebljavaju se kao samostalni netkani separacioni geotekstili Secutex® ili u kombinaciji sa geomrežama Secugrid® zajedno kombinujući i formirajući geokompozite Combigrid® koji zajedno pored funkcije separacije, imaju i funkciju prenosa veoma visokih opterećenja.

Ugrađene Geomreže Ugrađene Geomreže

Prevashodno se primenjuju u železničkim i putnim konstrukcijama, u hidroinženjeringu i sl.
Način primene i odabir adekvatnog geosintetičkog materijala u ove svrhe, zavisi od veličine i rasporeda čestica koje čine bazu konstrukcije i očekivanih operativnih opterećenja
Secutex®