OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Zaštita

Mehanički iglani netkani geotekstil Secutex® čije su debljine > 800 g/m2, često se koriste kao zaštitni sloj za HDPE geomembrane na objektima gde su ugrađene. Odličnu zaštitnu ulogu pokazuju i mehanički iglani netkani geotekstil Secutex® debljina koje su ≥ 300 g/m2 u zavisnosti od objekta i namene pozicije u koju su ugrađeni.

Zaštita

Geotekstil

Mehanički iglani netkani geotekstil Secutex® velikih debljina, u eksploataciji su se dokazali kao izuzetno dobri zaštitni slojevi.
Mehanički iglani netkani geotekstil Secutex® čije su debljine > 800 g/m2, često se koriste kao zaštitni sloj za HDPE geomembrane na objektima gde su ugrađene.
Odličnu zaštitnu ulogu pokazuju i mehanički iglani netkani geotekstil Secutex® debljina koje su ≥ 300 g/m2 u zavisnosti od objekta i namene pozicije u koju su ugrađeni.

Geotekstil

Objekti na kojima postoji potreba za zaštitnim slojevima geotekstila koji imaju ulogu zaštite od mehaničkih oštećenja koja mogu nastati nasipanjem materijala sa oštrim konturama, ne bi mogli biti uspešno izgrađeni imajući u vidu rizike po konstrukciju koji nastaju upotrebom oštrih materijala za nasipanje.

Geotekstil

Zaštitnu ulogu imaju i mehanički iglani netkani geotekstili iz grupe geotekstila Secutex®, a koji su u stvari kompozitne verzije ovih geotekstila nastale kombinacijom netkanih geotekstila sa mineralnim punjenjem.
Efikasnost funkcije zaštite zavisi od debljine i mase po jedinici površine, kao i od sposobnosti otpornosti na perforacije usled udara ili kompresije.
Mehanički iglani netkani geotekstili i kompoziti iz grupe geotekstila Secutex®, koriste se u brojnim aplikacijama, uključujući deponije svih tipova otpada, tunele, akumulacije, cevovodi..i dr.

Primer sa objekta ugrađenog geotekstilaPrimer sa objekta ugrađenog geotekstila