OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Geokompozit Combigrid® se primenjuje prilikom izgradnje puteva, železnica...

Geokompozit Combigrid® u jednom proizvodu kombinuje sve karakteristke i funkcionalne prednosti geomreže Secugrid® sa svim svim karakteristikama i funkcijama netkanog geotekstila Secutex®. Izuzetno visoke vrednosti zatezne čvrstoće, koje karakterišu geokompozit Combigrid® efikasno redukuju deformacije na podtlu što drastično produžava trajnost konstrukcija u koje je ugrađen

Geokompoziti

Geosintetički materijal - Geokompoziti

Combigrid® su geokompoziti napravljeni od komponente geomreže koju čine istegnute monolitne poliesterske (PET) ili polipropilenske (PP) ravne ili profilisane trake, međusobno spojene u čvorištima metodom specijalnog zavarivanja, gde je u strukturu geomreže mašinskim putem, mehanički trajno integrisana komponenta geotekstila, koju čini kalandrirani separacioni – filtracioni netkani geotekstil, robustan i visoko otporan na mehaničke uticaje.

Geokompozit Combigrid® kombinuje niz veoma važnih geosintetičkih funkcionalnosti u jednom proizvodu, a to su ojačanje, stabilizacija i povećanje nosivosti (koje obezbeđuje komponenta geomreže), kao i separacija i filtracija (koje obezbeđuje komponenta geotekstila).
Geokompozit Combigrid® u jednom proizvodu kombinuje sve karakteristke i funkcionalne prednosti geomreže Secugrid® sa svim svim karakteristikama i funkcijama netkanog geotekstila Secutex®.
Izuzetno visoke vrednosti zatezne čvrstoće, koje karakterišu geokompozit Combigrid® efikasno redukuju deformacije na podtlu što drastično produžava trajnost konstrukcija u koje je ugrađen.
Geokompozit Combigrid® obezbeđuje izuzetno visoke vrednosti zatezne čvrstoće pri niskom stepenu istezanja, demonstrirajući osobinu da čestice nasutog materijala drži u kompaktnoj celini, što predstavlja jednu od ključnih osobina kojima se omogućava istovremeno postizanje stabilizacije, ojačanja i povećanja nosivosti konstrukcija u kojima je ugrađen.

Geokompozit Combigrid® redukuje deformacije i povećavaj stabilnost, bezbednost i vek trajanja zemljanih konstrukcija ostvarujući time svoju osnovnu ulogu, a to je trajna stabilizacija, ojačanje i povećanje nosivosti konstrukcija u kojima je ugrađen, ravnomerno raspoređujući opterećenja i umanjujući lateralne pokrete unutar agregata nasutog preko njega.
Upotreba geokompozita Combigrid® ubrzava napredovanje radova usled smanjenja perioda konsolidacije, redukuje i anulira diferencijalna sleganja kod heterogenog podtla i omogućava dugotrajnu stabilizaciju nasutih konstrukcija.
Trodimenzionalna struktura komponente iglanog netkanog geotekstila, deluje kao separacioni sloj između fino granulisanog podtla i nasutih slojeva različitih agregata, prevenirajući migraciju fino granulisanih čestica podtla u nasute slojeve agregata, ujedno obezbeđujući i trajnu filtracionu stabilnost ovakve konstrukcije.

Geokompozit Combigrid® kombinovanjem najbitnijih tehničkih karakteristika svake komponente geosintetičkih materijala koji ga čine, omogućava bezbednu i trajnu gradnju na mestima na kojima to do sada nije bilo moguće ili je to bilo izuzetno skupo.
Geokompozit Combigrid® se primenjuje prilikom izgradnje puteva, železnica, svih tipova radnih platformi pod konstantnim opterećenjima, aerodroma, vetroparkova, rudnika, svih tipova potpornih konstrukcija, brana, obaloutvrda,…..