OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Multifunkcionalni geotekstili Secutex® Nemačkog proizvođača ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’

Multifunkcionalni geotekstili Secutex® Nemačkog proizvođača ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ primenjuju se za separaciju, filtraciju ili zaštitu i kao takvi pronalaze primenu u svim oblastima građevinarstva. Poseduju izvanredne filtracione, separacione, drenažne i zaštitne karakteristike, dugoročne hidrauličke performanse, visoku sposobnost elongacije koja se prilagođava deformacijama tla, visoku interoperabilnost sa drugim geosintetičkim materijalima, visoku otpornost na hemijsku i biološku degradaciju, robusnost i izuzetno visoku otpornost na probijanje i različite mehaničke uticaje.

Geotekstili

Geotekstili

Multifunkcionalni geotekstili Secutex® Nemačkog proizvođača ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ primenjuju se za separaciju, filtraciju ili zaštitu i kao takvi pronalaze primenu u svim oblastima građevinarstva.
Poseduju izvanredne filtracione, separacione, drenažne i zaštitne karakteristike, dugoročne hidrauličke performanse, visoku sposobnost elongacije koja se prilagođava deformacijama tla, visoku interoperabilnost sa drugim geosintetičkim materijalima, visoku otpornost na hemijsku i biološku degradaciju, robusnost i izuzetno visoku otpornost na probijanje i različite mehaničke uticaje.
Postoje i posebni tipovi geotekstila Secutex® napunjeni kvarcnim peskom koji se koriste za specifične primene u hidroinženjeringu, kao i za ugradnju pod vodom.

Geotekstili

Pored ovih, proizvode se i geotekstili Secutex® koji su biorazgradivi i koji svoju primenu nalaze u posebnim oblastima prirode koje su pod ekološkom zaštitom.
U zavisnosti od funkcije koju je potrebno da obavljaju u konstrukciji u koju se ugrađuju, proizvode se različiti tipovi geotekstila Secutex® koji svojim fizičko – mehaničkim i hemijskim karakteristikama ispunjavaju i najstrožije zahteve koji se pred njih postavljaju.
Trodimenzionalna struktura geotekstila Secutex®, deluje kao separacioni sloj između fino granulisanog podtla i nasutih slojeva različitih agregata, prevenirajući migraciju fino granulisanih čestica podtla u nasute slojeve agregata, ujedno obezbeđujući i trajnu filtracionu stabilnost ovakve konstrukcije.

Geotekstili

Secutex® geotekstili u drenažnim sistemima svojom visokom vodopropusnošću preveniraju nakupljanje finih čestica, čime trajno obezbeđuju drenažnu i filtracionu ulogu.
Secutex® geotekstili većih težina po jedinici površine, uspešno vrše zaštitu geomembrana ili cevovoda od različitih mehaničkih oštećenja.
Geotekstili Secutex® sa svojim visokokvalitetnim fizičko – mehaničkim i hemijskim karakteristikama, imaju veoma rasprostranjenu i široku primenu na objektima kao što su putevi, železnice, aerodromi, vetroparkovi, tuneli, deponije, cevovodi, hidrograđevinski objekti, ekološki objekti,…