OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Usaglašenost sa svim važećim zakonskim regulativama

Regulatorna tela širom sveta, zakonskim propisima definišu oblast planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije deponija svih tipova otpada. Ovi propisi se u određenoj meri razlikuju, u zavisnosti od kontinenta ili države u kojoj se primenjuju (Evropska direktiva 1999/31/EC, Američka US EPA Subtitle D, Nemačka BAM & LAGA,…itd.).

Usaglašenost sa svim važećim zakonskim regulativama

Geosintetički sistemi za deponije

Regulatorna tela širom sveta, zakonskim propisima definišu oblast planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije deponija svih tipova otpada.
Ovi propisi se u određenoj meri razlikuju, u zavisnosti od kontinenta ili države u kojoj se primenjuju (Evropska direktiva 1999/31/EC, Američka US EPA Subtitle D, Nemačka BAM & LAGA,…itd.).

Geosintetički sistemi za deponije

Geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, su u potpunosti usaglašeni sa svim važećim zakonskim regulativama, koje širom sveta definišu oblast deponovanja različitih tipova otpada (opasni, neopasni i inertni), bilo da se govori o otvaranju novih deponija, prelaznim sistemima ili sanaciji postojećih.