OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Filtracioni elementi u drenažnim sistemima železničke konstrukcije

Za ovu primenu se koriste drenažni geokompoziti iz grupe Secudrain®

Filtracioni elementi u drenažnim sistemima železničke konstrukcije

Crtež sa ucrtanom zelenom pozicijom

Za ovu primenu se koriste drenažni geokompoziti iz grupe Secudrain®.

Filtracioni elementi u drenažnim sistemima železničke konstrukcije