OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Drenažni geokompozit Secudrain® se primenjuje za drenažu gasova i fluida

Secudrain® drenažni geokompoziti su multifunkcionalni trodimenzionalni kompozitni geosintetički materijali koji se sastoje od talasasto ekstrudiranog monofilamentnog visokopropusnog drenažnog jezgra, koje se nalazi između dva sloja specijalnog geotekstila Secutex® koji predstavljaju separaciono – filtracioni sloj. Sve komponente drenažnog geokompozita Secudrain® su napravljene od polipropilena (PP) i međusobno spojene specijalnim mehaničkim mašinskim postupkom tokom procesa proizvodnje u fabrici.

Drenažni geokompoziti

Drenažni geokompoziti

Secudrain® drenažni geokompoziti su multifunkcionalni trodimenzionalni kompozitni geosintetički materijali koji se sastoje od talasasto ekstrudiranog monofilamentnog visokopropusnog drenažnog jezgra, koje se nalazi između dva sloja specijalnog geotekstila Secutex® koji predstavljaju separaciono – filtracioni sloj.
Sve komponente drenažnog geokompozita Secudrain® su napravljene od polipropilena (PP) i međusobno spojene specijalnim mehaničkim mašinskim postupkom tokom procesa proizvodnje u fabrici.
Talasasta struktura drenažnog visokopropusnog jezgra, obezbeđuje izuzetno visoke dugoročne hidrauličke kapacitete.

Drenažni geokompozit Secudrain® se brzo i jednostavno transportuje i ugrađuje, zamenjuje konvencionalne drenažne slojeve od mineralnih materijala u debljinama od više desetina centimetara, čime značajno umanjuje potrebe za radnim angažovanjem ljudi i građevinske mehanizacije, ostvarujući na taj način značajne finansijske uštede.

Drenažni geokompozit Secudrain® se primenjuje za drenažu gasova i fluida prilikom izgradnje svih tipova deponija, bilo da je u pitanju izgradnja novih ili zatvaranje starih deponija, drenažu gasova ispod zaptivnih sistema u objektima visokogradnje, drenažu vode na betonskim konstrukcijama različitih tipova, kao što su mostovske konstukcije, tuneli, krovovi…