OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Geosintetičke bentonitne folije Bentofix® su iglani, ojačani kompoziti

Geosintetičke bentonitne folije Bentofix® su iglani, ojačani kompoziti koji kombinuju dva sloja geotekstila sa uniformnim jezgrom od visoko bubrećeg Natrijum bentonita u obliku praha. Jezgro od visoko bubrećeg Natrijum bentonita u obliku praha je specijalnim procesom iglanja trajno inkapsulirano između dva sloja geotekstila unutar strukture geosintetičke bentonitne folije Bentofix® čime je onemogućena migracija bentonitnog praha unutar materijala

Geosintetičke bentonitne folije (GCL)

Geosintetičke bentonitne folije (GCL)

Geosintetičke bentonitne folije Bentofix® su iglani, ojačani kompoziti koji kombinuju dva sloja geotekstila sa uniformnim jezgrom od visoko bubrećeg Natrijum bentonita u obliku praha.
Jezgro od visoko bubrećeg Natrijum bentonita u obliku praha je specijalnim procesom iglanja trajno inkapsulirano između dva sloja geotekstila unutar strukture geosintetičke bentonitne folije Bentofix® čime je onemogućena migracija bentonitnog praha unutar materijala.
Na ovaj način, formira se uniformna, multi direkciona, visoko rezistentna barijera za tečnosti i gasove, koju karakterišu samozaptivajuće i samooporavljajuće karakteristike.
Postoji i poseban multikomponentni tip geosintetičke bentonitne folije Bentofix® koji je dodatno ojačan glatkom ili hrapavom polimernom oblogom čime se u jednom proizvodu kombinuju dve nezavisne visokozaptivajuće barijere.

Geosintetičke bentonitne folije (GCL)

Geosintetičke bentonitne folije Bentofix® su robusne, jednostavne za ugradnju i veoma otporne na mehaničke uticaje.
Svim svojim karakteristikama i jednostavnim načinom ugradnje u potpunosti zamenjuju velike slojeve kompaktirane i uvaljane prirodne gline.
U kombinaciji sa HDPE geomembranama Carbofol®, geotekstilima Secutex® i drenažnim geokompozitima Secudrain®, geosintetičke bentonitne folije Bentofix® čine jedinstven hidroizolacioni sistem na deponijama svih tipova otpada, bilo da su komunalni, opasni, neopasni ili inertni.
Na ovaj način, ispunjavaju sve najstrože zakonske i ekološke propise Republike Srbije i Evropske Unije za izgradnju i eksploataciju deponija svih tipova otpada.
Pored deponija svih tipova otpada, geosintetičke bentonitne folije Bentofix® se primenjuju i u putogradnji (za zaštitu podtla ispod konstrukcije puta), železnicama, aerodromima, tunelima, branama i obaloutvrdama, pondovima, rudarskim objektima, za izolovanje podzemnih betonskih konstrukcija,…