OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Železnice

Prilikom izgradnje železnica i železničke infrastrukture, suočavamo se sa brojnim izazovima koji se uspešno prevazilaze primenom tehničkih rešenja koja podrazumevaju implementaciju različitih geosintetičkih materijala, pojedinačno ili u kombinaciji jednih sa drugima.

Železnice

Prilikom izgradnje železnica i železničke infrastrukture, suočavamo se sa brojnim izazovima koji se uspešno prevazilaze primenom tehničkih rešenja koja podrazumevaju implementaciju različitih geosintetičkih materijala, pojedinačno ili u kombinaciji jednih sa drugima.
U železničkim konstrukcijama, geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, uspešno se primenjuju na različitim pozicijama, u zavisnosti od toga da li je to donji stroj železničke konstrukcije ili gornji stroj železničke konstrukcije, pa tako govorimo o njihovim sledećim aktivnim aplikacijama, gde su oni:

  • Elementi ojačanja, stabilizacije i povećanja nosivosti železničke konstrukcije
  • Elementi ojačanja, stabilizacije i povećanja nosivosti železničke konstrukcije sa kombinovanom funkcijom filtracije i separacije
  • Elementi ojačanja, stabilizacije i povećanja nosivosti potpornih konstrukcija
  • Elementi sa funkcijom filtracije i separacije u strukturi železničke konstrukcije
  • Elementi zaštite različitih slojeva železničke konstrukcije u specifičnim uslovima
  • Elementi zaštite slojeva geosintetičke bentonitne folije i HDPE geomembrane instaliranih unutar železničke konstrukcije
  • Elementi zaptivanja unutar železničke konstrukcije – geosintetička bentonitna folija (GCL)
  • Elementi zaptivanja unutar železničke konstrukcije – HDPE geomembrana
  • Elementi za drenažu nasutih konstrukcija
  • Filtracioni elementi u drenažnim sistemima železničke konstrukcije