OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Elementi sa funkcijom filtracije i separacije u strukturi železničke konstrukcije

Za ovu primenu se koriste specijalni filtracioni netkani geotekstili iz grupe Secutex®.

Elementi sa funkcijom filtracije i separacije u strukturi železničke konstrukcije

Elementi sa funkcijom filtracije i separacije u strukturi železničke konstrukcije

Za ovu primenu se koriste specijalni filtracioni netkani geotekstili iz grupe Secutex®.

Filtracija i separacijea u strukturi železničke konstrukcije Filtracija i separacijea u strukturi železničke konstrukcije