OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Izgradnja korita reka i kanala

Rudnički, privredni, poljoprivredni, rekreacioni, transportni i mnogi drugi tipovi kanala, predstavljaju veoma važan činilac privrede jedne države.

Izgradnja korita reka i kanala

Slika poprečnog preseka kanala
Ugradnje u korito reke i kanal

Rudnički, privredni, poljoprivredni, rekreacioni, transportni i mnogi drugi tipovi kanala, predstavljaju veoma važan činilac privrede jedne države. Veliki broj geosintetičkih materijala (geotekstili, geokompoziti, geomreže, HDPE geomembrane, geosintetičke bentonitne folije,…itd) značajno utiču na kreiranje visokog nivoa efikasosti jednog kanala.

Ugradnje u korito reke i kanal

U skladu sa opredeljenim tehničkim funkcijama, geosintetički materijali vrše stabilizaciju korita kanala, njegovo ojačanje (geomreže Secugrid® i geokompoziti Combigrid®), zaptivanje (HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije Bentofix®), zaštitu, separaciju, filtraciju različitih slojeva materijala (netkani geotekstili Secutex®) od kojih je kanalska konstrukcija sastavljena, drenažu (drenažni geokompoziti Secudrain®) sprečavanje erozionih procesa (3D mreže za zaštitu od erozije Secumat®®),…i sl.

Ugradnje u korito reke i kanal

Najstariji kanal u čiju su konstrukciju ugrađeni geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, izgrađen je 1967. godine i nedvosmisleno pokazuje najviši nivo kvaliteta geosintetičkih materijala proizvedenih u ovoj kompaniji, kao i njihovu robusnost, dugotrajnost i izdržljivost.
Projekat kanala u koji su ugrađeni geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ je u aktivnoj eksploataciji već više od 50 godina, što samo po sebi govori mnogo.