OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Zaptivanje / Nepropusnost

Najvažniju i najčešću primenu funkcije zaptivanja / nepropusnosti, HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije (GCL) Bentofix® nalaze pri izgradnji deponija za odlaganje svih tipova otpadnih materijala (opasnih, neopasnih, inertnih,…), tunelskim konstrukcijama, akumulacijama za vodu, branama, pri zaštita kosina od uticaja vode i dr.

Zaptivanje / Nepropusnost

Zaptivanje / Nepropusnost

Karakteristika zaptivanja / nepropusnosti geosintetičkih materijala, ogleda se kroz HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije (GCL) Bentofix®.

Zaptivanje / Nepropusnost

Najvažniju i najčešću primenu funkcije zaptivanja / nepropusnosti, HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije (GCL) Bentofix® nalaze pri izgradnji deponija za odlaganje svih tipova otpadnih materijala (opasnih, neopasnih, inertnih,…), tunelskim konstrukcijama, akumulacijama za vodu, branama, pri zaštita kosina od uticaja vode i dr.

Zaptivanje / Nepropusnost

Za implementaciju HDPE geomembrane Carbofol® i geosintetičke bentonitne folije (GCL) Bentofix® u objektima deponija za odlaganje svih tipova otpadnih materijala, prvenstveno se koriste HDPE geomembrane Carbofol® čija je debljina najmanje 2.0 mm ili deblje zajedno sa geosintetičkim bentonitnim folijama Bentofix®, čija se struktura i tehničko – tehnološke karakteristike određuju prema brojnim uslovima objekta gde je potrebno da čine jedinstven hidroizolacioni sistem, u cilju obezbeđivanja nepropusnosti za tečnosti i gasove.

Ugrađena HDPI Geomembrana Ugrađena HDPI Geomembrana

Kod drugih objekata – konstrukcija u kojima se upotrebljavaju HDPE geomembrane Carbofol®, kao što su pomenute tunelske konstrukcije, akumulacije za vodu, obaloutvrde, brane,….i slično, mogu se upotrebljavati i HDPE geomembrane Carbofol® čije debljine mogu biti u rasponu od 1.0 mm i deblje.
I kod ovog tipa objekata – konstrukcija se može primenjivati kombinacija HDPE geomembrana Carbofol® i geosintetičkih bentonitnih folija Bentofix® kao jedinstvenog izolacionog sistema, ali i odvojeno, zavisno od karakterizacije tehničkog rešenja čiji su ovi geosintetički materijali integralni deo.
Ugradnja HDPE geomembrana Carbofol® se vrši procesima termofuzionog i ekstruderskog zavarivanja u strogo kontrolisanim uslovima i od strane posebno obučenih i za tu svrhu sertifikovanih varilaca – instalatera.
Ugradnja se vrši upotrebom specijalnih mašina za termofuziono i ekstrudersko zavarivanje i pratećih alata koji su posebno dizajnirani za tu svrhu.
Carbofol®
Bentofix®

Ugrađena bentonitna folija Ugrađena bentonitna folija