OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Putevi

Prilikom izgradnje puteva i putne infrastrukture, suočavamo se sa brojnim izazovima koji se uspešno prevazilaze primenom tehničkih rešenja koja podrazumevaju implementaciju različitih geosintetičkih materijala, pojedinačno ili u kombinaciji jednih sa drugima.

Putevi

Prilikom izgradnje puteva i putne infrastrukture, suočavamo se sa brojnim izazovima koji se uspešno prevazilaze primenom tehničkih rešenja koja podrazumevaju implementaciju različitih geosintetičkih materijala, pojedinačno ili u kombinaciji jednih sa drugima.

Izazovi o kojima govorimo u putogradnji su pre svega:
  • gradnja putnih konstrukcija na slabonosivom podtlu
  • drenaža putnih konstrukcija
  • izgradnja potpornih konstrukcija
  • zaštita zemljišta i podzemnih voda
  • stabilizacija kosina putnih konstrukcija