OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Evaporacioni pondovi, pondovi za ispiranje i jalovišta

Moderni rudarski kompleksi podrazumevaju izgradnju pratećih kapaciteta koji omogućavaju njihov efikasan i bezbedan rad. ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ tehnička rešenja podrazumevaju primenu najsavremenijih geosintetičkih sistema koji se sastoje od HDPE geomembrana Carbofol®...

Evaporacioni pondovi, pondovi za ispiranje i jalovišta

Evaporacioni pondovi, pondovi za ispiranje i jalovišta

Moderni rudarski kompleksi podrazumevaju izgradnju pratećih kapaciteta koji omogućavaju njihov efikasan i bezbedan rad.
‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ tehnička rešenja podrazumevaju primenu najsavremenijih geosintetičkih sistema koji se sastoje od HDPE geomembrana Carbofol®, geosintetičkih bentonitnih folije Bentofix® koji zajedno ili odvojeno vrše ulogu zaptivanja, dok se za potrebe ojačanja, povećanja nosivosti i stabilizacije različitih delova evaporacionih pondova, pondova za ispiranje, i jalovišta, koriste geokompoziti Combigrid®, geomreže Secugrid® i geotekstili Secutex® koji imaju ulogu zaštite, separacije i filtracije.

Evaporacioni pondovi, pondovi za ispiranje i jalovišta

Uz pomenute geosintetičke sisteme, koriste se i drenažni geokompoziti Secudrain® čija je uloga drenaža.
Svi pomenuti geosintetički materijali, posebno su proizvedeni prema specijalnim tehnološkim procesima, kako bi posedovali najviši stepen robusnosti i otpornosti na različite agresivne i opasne agense, koji su često prisutni u rudarskim kompleksima.

Evaporacioni pondovi, pondovi za ispiranje i jalovišta