OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Carbofol® HDPE geomembrane se široko primenjuju prilikom izgradnje deponija svih tipova otpada...

Carbofol® HDPE geomembrane se široko primenjuju prilikom izgradnje deponija svih tipova otpada (bilo da je upitanju izgradnja novih ili zatvaranje starih deponija), kanala, akumulacionih jezera, pondova, tunela, u rudarskim projektima, u industrijskim kompleksima, objektima za proizvodnju, tretman i skladištenje kontaminiranih fluida,….

HDPE Geomembrane

Geosintetički materijal - HDPE Geomembrane

Carbofol® HDPE geomembrane se proizvode od sirovine koju čini najkvalitetniji polietilen.
Carbofol® se proizvodi u više različitih debljina, u rolnama širine do 7.5m, sa glatkom ili hrapavom površinom. Hrapava površina Carbofol® HDPE geomembrane omogućava njenu ugradnju na izuzetno strmim nagibima i u kombinaciji sa drugim geosintetičkim materijalima sa kojima, kao takva, čini jedninstven hidroizolacioni zaštitni sistem, pre svega sa geosintetičkim bentonitnim folijama Bentofix®, netkanim geotekstilima Secutex® i drenažnim geokompozitima Secudrain®.

Osnovna primena Carbofol® HDPE geomembrane jeste zaptivanje različitih tipova građevinskih konstrukcija, bilo da su zemljane ili betonske.
Spajanje Carbofol® HDPE geomembrane se vrši strogo kontrolisanim i precizno propisanim procesima termofuzionog ili ekstruderskog zavarivanja, primenom specijalnih mašina i alata od strane obučenih i za to sertifikovanih varilaca.

Carbofol® HDPE geomembrane karakteriše izuzetno visoka otpornost na hemijske agense, kao i otpornost na različite mehaničke uticaje.

Carbofol® HDPE geomembrane se široko primenjuju prilikom izgradnje deponija svih tipova otpada (bilo da je upitanju izgradnja novih ili zatvaranje starih deponija), kanala, akumulacionih jezera, pondova, tunela, u rudarskim projektima, u industrijskim kompleksima, objektima za proizvodnju, tretman i skladištenje kontaminiranih fluida,….