OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Hidroinženjering

U modernom hidroinženjeringu postoji veliki broj benefita koji proizilaze od implementacije geosintetičkih sistema čija je uloga izuzetno bitna prilikom izgradnje brana, obaloutvrda, akumulacionih jezera, izmeštenih rečnih korita, nasipa za odbranu od poplava,…i sl.

Hidroinženjering

U modernom hidroinženjeringu postoji veliki broj benefita koji proizilaze od implementacije geosintetičkih sistema čija je uloga izuzetno bitna prilikom izgradnje brana, obaloutvrda, akumulacionih jezera, izmeštenih rečnih korita, nasipa za odbranu od poplava,…i sl.